Adeverință de înlocuire a cardului național de sănătate pentru situațiile în care se solicită emiterea cardului duplicat

0
744

Cererea de eliberare a cardului duplicat, completată şi semnată de către titularul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia, se depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul, se transmite prin servicii poştale sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță (pentru asigurații CAS VÂLCEA, la adresele de e-mail: cardnational@casvl.ro sau asigurati@casvl.ro).

Începând cu data de miercuri, 27 martie 2024, conform ordinului CNAS nr. 335/20.03.2024, adeverinţa este valabilă până la data emiterii cardului duplicat, respectiv data la care cardul duplicat a ajuns la titular, fie prin intermediul serviciilor poștale, fie prin casa de asigurări de sănătate.

LĂSAȚI UN MESAJ