Primăria și majoritatea PSD-PER-USR din Consiliul Local Râmnicu Vâlcea, gestiune frauduloasă și delapidare a bugetului local!

0
7196

Luni, 7 noiembrie, a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului Local Râmnicu Vâlcea. Principalul punct pe ordinea de zi a fost proiectul de hotărâre inițiat de primarul Mircia Gutău de concesionare prin licitație publică a unui teren în suprafață de 7.583 mp (!!!) din incinta Bazei de agrement Ostroveni, inclusiv a construcțiilor de la bazinul acoperit. Practic, înstrăinarea în folos privat a unei importante hălci din patrimoniul public al orașului. Ăsta a fost scopul întregii tevaturi crâncene făcute de Gutău și aproapiații lui în ultimii ani împotriva a ceea ce trebuia să devină o facilitate modernă pentru toți vâlcenii și turiștii iubitori de înot, proiect lansat în 2013, în mandatul primarului Ion Gigi Matei (PSD). Acum, majoritatea PSD-PER-USR din Consiliul Local Râmnicu Vâlcea i-a aprobat sfidător tranzacția. Deja prin oraș se vorbește despre faptul că beneficiarii ar fi cunoscuți, Xavitel și… Dan Ploscă (nașul de cununie al fiului primarului).

Concesiunea se va face pe 49 de ani, iar prețul de pornire a licitației va fi de 15.512 Euro/an, cu o redevență simbolică, 1.551 Euro/an. Cum plastic observa ieri viceprimarul PNL Virgil Pîrvulescu, investiția suportată de municipalitate nu va fi recuperată astfel nici măcar în 100 de ani. Prețul de concesiune a fost, chipurile, constatat de un expert autorizat, în raport cu valoarea de piață a terenurilor din zonă “utilizată de notarii publici” pentru anul 2022 la 250 de lei per metru pătrat, 50 de euro adică. Pentru cine nu știe, valoarea de piață a metrului pătrat în zonă este de minim 200 de euro, iar chiriile (asimilate cu concesiunile) sunt de cel puțin trei ori mai mari.

Gutău a mințit permanent cu tupeu nerușinat și în acest caz!

Consilierii locali au devenit prin votul de luni reponsabili direcți atât de refuzul de a recupera prejudiciul și atragerea răspunderii celor care l-au produs municipalității, cât și de înstrăinarea domeniului public în favoarea unor privați. Trebuie amintit că în 2017, PV-ul nu a fost semnat de secretarul Ionuț Didoiu. Acesta și-a luat subit concediul medical. Documentul a fost totuși semnat de înlăcuitorul său temporar Petre Cazan. Acum, însă, Didoiu a semnat fără complexe toată documentația proiectului de hotărâre. Când a fost scrupulos în privința respectării legii, acum cinci ani, sau ieri?
De asemenea, mai trebuie amintit că, din 2016 și până în 2022 inclusiv, Gutău a acuzat diversionist că proiectarea a fost greșită la obiectivul vizat. Acum, negru pe alb, în motivarea inițiativei, primarul și subordionații săi recunosc încă o dată că rezilierea contractului cu Delta ACM s-a făcut din cauza “constatării nerespectării obligațiilor contractuale”. Astea înseamnă că: 1. Conducerea primăriei dinainte de 2016 nu a greșit cu nimic; 2. din 2016 încoace Gutău și aparatul din subordine NU au întreprins demersurile obligatorii legale nici pentru stabilirea responsabililor și recuperarea prejudiciului pentru că nu a existat o culpă și 3. Scopul, tot timpul, a fost cel puțin blocarea investiției în locul respectiv!

“Motivul adoptării proiectului de hotărâre:

În Municipiul Râmnicu Vâlcea, în cadrul Programului Operațional Regional Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli de creștere, Domeniul Major de Intervenției 1.1. – Planuri de dezvoltare integrată urbană, s-a derulat obiectivul de investiții «Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea».
În cadrul acestui contract peste bazinul cu apă dulce existent, cu înălțimea de 1,70 m, s-a executat o construcție de tip monobloc cu două volume diferite prin regimul de înălțime și alcătuire cosntructivă denumită «Corp bazine» și «Corp anexe».
Pe parcursul derulării lucrărilor, în urma constatării nerespectării obligațiilor contractuale, Primăria municipiului a luat decizia rezilierii contractului de execuție a lucrărilor (cu Delta ACM – n.r.) începând cu data de 22.06.2017.
Urmare a rezilierii contractului de execuție a lucrărilor, a fost efectuată recepția lucrărilor efectiv executate în cadrul acestuia. Conform Procesului Verbal nr. 30707/03.08.2017 de constatare cu privire la recomandările din Procesul verbal nr. 27171/10.07.2017 privind stadiul lucărilor executate, valoarea lucrărilor executate este de 10.809.478,47 lei, inclusiv TVA.
Întrucât din bugetul local nu au putut fi asigurate sumele necesare pentru continuarea proiectului, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 213/30.06.2022 (!) s-a aprobat schimbarea funcțiunii obiectivului de investiții «Reabilitare și modernizare baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea» în Sală de Sport, urmând ca indicatorii tehnico-economici ai noii funcțiuni să fie supuși aprobării Consiliului Local într-o ședință ulterioară.
Având în vedere că imobilul – construcție «Clădire de bazine și anexe» este situate pe terenul afferent Bazei de Agrement Ostroveni și în imediata vecinătate a zonei de agreement Sălcioara – Insula Pescarilor, rămasă în proprietatea municipiului conform Deciziei civile nr. 1995/2022, Lacului Ostroveni și a zonei de picnic, o soluție alternativă de punere în valoare a acestuia ar fi aceea de amenajare a unui Centru multifunctional de relaxare și de agreement (…).
Pentru amenajarea Centrului multifunctional de relaxare și de agreement se propune atragerea capitalului privat și concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 7.583 mp – identificat ca lot 2 pe Planul de situație anexat, împreună cu construcția Monobloc situate pe acestă «Clădire Bazine și Anexe», realizată în cadrul proiectului «Reabilitare și modernizare baza de agreement Ostroveni» și identificată ca C1 pe Planul de situație, la stadiul fizic actual.
În acest sens, s-a întocmit documentația necesară organizării procedurii de licitație: studiul de oportunitate, caietul de sarcini și documentația de atribuire a contractului de concesiune.”
Sursa:
Primaria Municipiului Ramnicu Valcea – Consiliul Local este convocat în ședință extraordinară, în data de 07.11.2022, ora 10.00, în Sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea (primariavl.ro)

Art. 242. Gestiunea frauduloasă – Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
(1) Pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Când fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârşită de administratorul judiciar, de lichidatorul averii debitorului sau de un reprezentant sau prepus al acestora, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.
(3) Faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) săvârşite în scopul de a dobândi un folos patrimonial se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(4) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Art. 295. Delapidarea – Infracţiuni de corupţie şi de serviciu – Infracţiuni de serviciu
(1) Însuşirea, folosirea sau traficarea de către un funcţionar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
(2) Tentativa se pedepseşte.

Codul penal adnotat, Volumul II, Partea specială
(1) Însuşirea, folosirea sau traficarea de către un funcţionar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
Traficare: comercializare ilicită.

Vom reveni cu amănunte.

Pe aceeași temă, citiți și:
Sifonare cu dichis? Sacrificiu funciar al febleții lui Gutău pentru viitorul bazin de înot din Râmnicu Vâlcea. Cel construit deja cu 7 milioane de euro zace nefolosit de cinci ani | Valcea info

LĂSAȚI UN MESAJ