Aurel Simion: “România are nevoie de o suprafață mai mare de păduri și asta este o prioritate națională”

0
2116

Aurel Simion, secretar de stat în cadrul ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, explică necesitatea dezvoltării fondului forestier național.

“Noi, cei de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu colegii de la Ministerul Mediului, căutăm dezvoltarea fondului forestier național.
Împădurirea are extrem de multe beneficii:
* Ameliorarea condițiilor de mediu;
* Optimizarea peisajului;
* Asigurarea unei recolte agricole;
* Prevenireaa și combaterea eroziunii solului;
* Protejarea căilor de comunicație, adică a digurilor și a malurilor, a a localiăților și a obiectivelor economice, sociale și strategice.
Felul în care ne dorim să extindem suprafața forestieră a țării noastre este prin împădurirea terenurilor din afara fondului forestier național. Vorbim despre terenurile degradate, indiferent de forma de proprietate, care pot fi ameliorate prin lucrări de împădurire.
În conformitate cu prevederile Legii nr 100/2010 este o obligație permanentă inventarierea terenurilor degradate, iar identificarea, delimitarea și costituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localităților se fac de către o comisie stabilită prin ordin al prefectului, la propunerea directorului executiv al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din fiecare județ.
Terenurile care prin degradare (alunecări de teren, eroziunea solului) și poluare și-au pierdut, total sau parțial, capacitatea de producție pentru culturi agricole sau silvice, vor fi constituite în perimetre de ameliorare.
În acest sens, la nivelul celor două autorități publice centrale au fost purtate discuții cu privire la necesitatea accelerării activităților privind identificarea, delimitarea și constituirea perimetrelor la nivelul localităților și căutăm includerea acestor demersuri în programe cu finanțare din fonduri europene.
Am adresat această inițiativă și colegilor din Ministerul Afacerilor Interne, Romania”,
arată vâlceanul.

LĂSAȚI UN MESAJ