Marea familie politico-bugetară locală! Mama proaspetei demisionare din funcția de șefă a juriștilor APAVIL, membră a CA ETA SA Râmnicu Vâlcea. Curtea de Conturi tocmai a găsit nereguli

0
4540

Am apucat ieri să vă spunem că Silvana Bianca Anastassia Cojușneanu a demisionat marți, 26 noiembrie, din funcția de Șef Birou Consilieri Juridici. Evenimentul s-a petrecut la fix o lună după ce s-au făcut eforturi considerabile pentru ca ea să obțină postul respectiv într-o zi. Mama ei este Constanța Batistă (https://www.eta-bus.ro/index.php/despre-noi/consiliul-de-administratie), pe care o regăsim, alături de directorul Andi Ștefan Davidescu, de pupilul unuia dintre oamenii de încredere ai liderului PSD și CJ Vâlcea lui Costi Rădulescu, Vasile Marius Mărgărita, ori de vajnicul comunisto- fesenist Anton Mițaru, în Consiliul de Administrație al SC ETA SA. Societate la care Curtea de Conturi deja a găsit neregul încă din primul an de mandat al directorului numit politic (mda, știm, cu acordul majorității CL Râmnicu Vâlcea), Andi Ștefan Davidescu.


“În urma unui control al Curții Conturi la SC ETA SA, societate al cărei unic acționar este Municipiul Râmnicu Vâlcea, s-au identificat abateri financiar-contabile în sumă de peste 460.000 lei (aproximativ 100.000 euro) afernte anului 2017. Potrivit experților auditori, societatea nu a înregistrat provizioane pentru plățile aferente drepturilor salariale stabilite anterior, dar neachitate, în sumă de 83 mii lei, precum și pentru drepturile persoanelor disponibilizate, drepturi stabilite, dar neachitate la 31.12.2017, în sumă de 147 mii lei. De asemenea, pentru unele autoturisme folosite în activitatea SC ETA SA, consumul de carburant a fost înregistrat în contabilitate pe baza unor documente justificative incorect întocmite, deoarece foile de parcurs nu au fost completate cu toate datele legale, numărul de km parcurși nefiind evidențiat aferent fiecărei curse efectuate. Au fost constatate și unele cazuri în care nu există dovada alimentării autoturismului la stația externă de carburanți, pe baza bonului nefiscal emis de casa de marcat; nu au fost întocmite facturi către autoritatea tutelară pentru încasarea subvențiilor de stat. SC ETA SA a prezentat în situațiile financiare la 31.12.2017 un sold al clienților cu o vechime a creanțelor scadente de peste 365 zile în sumă de 58 mii lei pentru care entitatea nu a procedat la evidențierea separată a acestora în contul de creanțe incerte, aflate în litigiu și nu a constituit ajustări pentru depreciere prin evaluarea valorii probabile de încasat. La nivelul SC ETA SA nu au fost actualizate informațiile la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Râmnicu Vâlcea privind persoanele împuternicite, respectiv privind directorul societății, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a numirii acestuia prin decizia Consiliului de Administrație. Sistemul de control intern este implementat parțial, nefiind parcurse toate etapele de organizare a acestuia în cadrul societății, nefiind întocmit Registrul riscurilor și un număr de 22 proceduri formalizate. (…) În urma analizei aplicării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători, au fost constatate nerespectări ale unor prevederi ale caietului de sarcini și ale regulamentului serviciilor de transport public local, cu referire la actualizarea programului de transport fără aprobările necesare și la nerealizarea unor indicatori de performanță ai parcului auto. În cazul contractului de achiziție publică, având ca obiect principal furnizarea a trei autobuze noi, nu au fost respectate prevederile Strategiei de Contractare, referitoare la Etapa Post-atribuire privind prelungirea fără întrerupere a valabilității garanției de bună execuție, termenele de livrare, durata contractului și analiza performanței contractului de furnizare.” – fragment din raportul Curții de Conturi – Camera de Conturi Vâlcea.
Curtea de Conturi este instituția în baza al cărei raport de control a rezultat și singura condamnare rămasă în vigoare… Eh, lăsați! Ne mai încurcăm în mărunțișuri? 🙂

Pe aceeași temă, citiți și:

http://valceainfo.ro/2019/11/28/fenomente-paranormale-la-apavil-valcea-sa-angajatii-recent-incep-sa-demisioneze/
http://valceainfo.ro/2019/10/25/logica-binelui-social-democrat-si-ecologist-gutau-si-pendiuc-par-ca-au-gasit-la-valcea-apa-aerul-si-fraierul/
https://ziaruldevalcea.ro/2019/11/curtea-de-conturi-directorul-sc-eta-sa-andi-stefan-davidescu-a-produs-intr-un-singur-an-prejudicii-societatii-de-100-000-euro/?fbclid=IwAR14EUTXwLy7rUhldIXSlYONh6iJPJ-H7hCs4ulfXuIwmOwlubPPdn7gsOk

LĂSAȚI UN MESAJ