USR Vâlcea propune Primăriei și Consiliului Local Râmnicu Vâlcea un proiect verde inedit: colectarea selectivă a deșeurilor în școli

0
2304

Marți, 23 octombrie 2018, USR Vâlcea a depus la Registratura Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea un proiect inedit: colectarea selectivă a deșeurilor în școli. Proiectul a fost adresat atât Consiliului Local, ca autoritate deliberativă, cât și Primarului, ca autoritate executivă, forma proiectului depus fiind aceea a unei propuneri de Hotărâre de Consiliu Local.


Având în vedere că educația, protecția mediului, igiena publică și eficiența economică se află printre prioritățile de pe agenda oricărei autorități publice locale și având în vedere dezideratul ca Râmnicu Vâlcea să facă pași importanți în această direcție, USR Vâlcea aduce în atenția autorităților locale și opiniei publice un proiect care îmbină toate aspectele menționate într-un mod pragmatic și eficient: colectarea selectivă a deșeurilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat.
Obiectivele acestui proiect sunt clare pentru orice cetățean: educarea și responsabilizarea elevilor (a adulților de mâine) în sensul ocrotirii mediului și păstrării igienei publice; obținerea de venituri suplimentare de către unitățile de învățământ din valorificarea deșeurilor rezultate; asigurarea reciclării (unei părți a) deșeurilor în mod controlat. Astfel, prin includerea colectării selective a deșeurilor în școli, vor putea avea de câștigat toate părțile implicate în acest proces: elevii – educație și responsabilitate în materie de mediu înconjurător; instituțiile de învățământ – venituri suplimentare și un plus de igienă; municipalitatea – reducerea cheltuielilor în materie de colectare a deșeurilor și/sau eficientizarea acestei activități.
În mod concret, propunerea pe care USR Vâlcea o înaintează autorităților locale prevede: 1) dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor; 2) ridicarea acestora de către operatorii privați din domeniu; 3) asigurarea instruirii cadrelor didactice și a popularizării programului de colectare în rândul tuturor elevilor vâlceni (inclusiv prin intermediul orelor de educație civică / dirigenție etc.).
Detaliile specifice vor putea fi stabilite în cadrul unor întâlniri cu reprezentanții tuturor părților implicate – inspectorat școlar, directori de unități de învățământ, operatorii privați care se ocupă cu colectarea selectivă a deșeurilor, reprezentanți ai Consiliilor elevilor etc. Însă, dintre acestea, merită menționat faptul că recipientele de colectare a deșeurilor vor trebui să aibă diverse culori, în funcţie de tipul de deşeuri colectate, așa cum prevede Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice. De asemenea, va fi necesar ca în perimetrul împrejmuit al fiecărei unități de învățământ participante la program să se stabilească un punct de colectare selectivă, unde să fie aduse deșeurile din sălile de clasă. Elevii vor putea fi încurajați să colecteze selectiv și acasă și să aducă deșeurile la punctul de colectare din cadrul școlii.
Acest proiect-pilot va putea fi extins ulterior pe teritoriul județului și mai exact acolo unde sunt îndeplinite condițiile de implementare (număr de elevi, raport pozitiv cost-beneficiu ș.a.) și în funcție de acordul/implicarea operatorilor privați.
Având în vedere cele prezentate mai sus, transmitem Consiliului Local rugămintea ca proiectul colectării selective a deșeurilor în școli să fie pus pe ordinea de zi a următoarei ședințe ordinare, spre a fi prezentat și dezbătut. USR Vâlcea își afirmă pe această cale disponibilitatea de a lua parte la dezbatere. De asemenea, în cazul favorabil în care acesta ar primi susținerea Consiliului Local, transmitem rugămintea ca proiectul să fie inclus în proiectul de buget local pentru anul 2019, se arată în comunicatul remis presei de Andrei Gheorghiu, Președintele USR Vâlcea.
Proiectul are atașată și o riguroasă expunere de motive.

LĂSAȚI UN MESAJ