Fără complexe. USR Vâlcea ia la bani mărunți “Raportul Primarului” Mircia Gutău

0
3014

Joi, 13 septembrie 2018, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a dat publicității Raportul primarului Mircia Gutău pentru perioada 2017-2018. Uniunea Salvați România – filiala Vâlcea (USR Vâlcea) ia act de publicație și prezintă prin comunicatul de presă semnat de președintele Andrei Gheorghiu un punct de vedere cu privire la aceasta, invitând totodată conducerea municipalității să răspundă la o serie de întrebări importante pentru comunitatea locală.


Chestiuni de structură. Facem cunoscut domnului Primar că, în forma actuală, publicația nu poate fi încadrată la categoria “Raport de activitate”. Potrivit legii, un raport periodic care prezintă activitatea unei autorități sau instituții publice este un document mult mai complex, care conține o serie de elemente obligatorii. Printre acestea se numără elemente legate de bugetul instituției pe surse de finanțare, elemente referitoare la procesul de achiziții publice, achiziții sectoriale și concesiuni de lucrări și servicii, informații despre litigiile în care se află instituția etc. Pentru o vedere mai amplă, facem trimitere la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, care conțin la Anexa 3 modelul de raport periodic de activitate, pe care orice autoritate sau instituție publică este obligată să îl aplice. În măsura în care nu s-a intenționat ca această publicație să reprezinte un “raport de activitate” potrivit legii, îl rugăm pe domnul Primar să ne precizeze categoria juridică în care se încadrează acest material, cu trimitere la articolul normativ care face obligatorie publicarea acesteia, inclusiv în format tipărit. Altfel, nu ne rămâne decât să ne întrebăm dacă publicația care se distribuie “gratuit” nu reprezintă, de fapt, o formă ascunsă de autopromovare (de campanie electorală în afara campaniei electorale) pe bani publici. Aceasta cu atât mai mult cu cât pe prima pagină a materialului este publicat programul electoral cu care domnul Primar s-a prezentat la alegerile din 2016 în calitate de candidat.
Chestiuni de conținut. În prezentarea fiecărui proiect inclus în publicație, se poate observa că lipsesc cele mai importante elemente care caracterizează orice investiție publică (fondurile, executantul etc). Cu câteva excepții, nu sunt prezentate date referitoare la costurile totale ale fiecărui proiect și nici informații minimale legate de entitățile private care s-au ocupat de execuția lucrărilor. Credem că aceste elemente sunt de un real interes pentru fiecare cetățean care vrea să fie informat. De aceea, ar fi fost mult mai util, în opinia noastră, ca spațiul dedicat fotografiilor și textelor elogioase și măgulitoare să fie redus în beneficiul introducerii unor informații cu adevărat relevante pentru contribuabilul activ la bugetul Primăriei. În egală măsură, găsim că re-publicarea promisiunilor electorale făcute în timpul campaniei din 2016 nu își au locul într-un material care trebuie să fie, cel puțin teoretic, ne-electoral.
Chestiuni de gratuitate. Pe prima pagină a publicației este precizat faptul că aceasta a fost editată de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea și că se distribuie gratuit. Reamintim domnului Primar și vâlcenilor că nimic nu este cu adevărat gratuit și cu atât mai puțin serviciile autorităților și instituțiilor publice. În acest context, ne întrebăm dacă Primăria Municipiului are capacitatea tehnică de a edita un asemenea material (care presupune programe de tehnoredactare specifice, utilizate de tipografii, edituri și agenții de publicitate) sau dacă termenul de “editare” acoperă doar partea de transmitere a textelor și a imaginilor, fără procesarea și aranjarea lor într-o publicație. Insistăm asupra acestui lucru, pentru că serviciile de tehnoredactare computerizată (sau DTP) nu sunt gratuite și nu intră în sarcina funcționarilor publici. La fel stau lucrurile și în cazul “distribuției”. În această ordine de idei, ne întrebăm asupra costurilor de procesare, tipărire și distribuție a materialului, precum și asupra tirajului acestuia. Mai mult, ne interesează în mod deosebit proveniența fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor, cu precizarea categoriei de buget în care au fost încadrate.
În final, reamintim domnului Primar că dreptul la informare este garantat prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, iar încălcarea acestuia se sancționează potrivit normelor în vigoare. De asemenea, precizăm că informațiile pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu rapoartele periodice de activitate se comunică, conform legislației, din oficiu. Nu în ultimul rând, facem mențiunea că legislația electorală interzice ca materialele de propagandă electorală să se difuzeze în afara campaniilor electorale și prevede ca toate cheltuielile privitoare la realizarea acestor materiale să fie suportate exclusiv de beneficiarii acestora. (A se vedea Legea nr. 334/2006 din 17 iulie 2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, disponibilă la: http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2016/05/Legea-nr.-334-2006-actualizata-1.pdf)
Transmitem, așadar, domnului Primar o serie de îngrijorări și întrebări menite să ne lămurească asupra sensului, oportunității și relevanței acestui “raport” pentru comunitatea locală, cu toate că sensul, oportunitatea și relevanța pentru domnia sa pot fi înțelese cu ușurință. Și rămân de clarificat mai ales chestiunile legate de baza legală a unei asemenea publicații, precum și aspectele legate de: costuri de tipărire, costuri de distribuție, tiraj și proveniența fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor.
Sperăm în bunăvoința domnului Primar al Municipiului Râmnicu Vâlcea de a răspunde întemeiat și cu celeritate la toate nelămuririle prezentate în acest comunicat.
Andrei Gheorghiu, Președinte USR Vâlcea

LĂSAȚI UN MESAJ