Ultima oră! Bogdan Țigaret coordonează grupul de inițiativă pentru demiterea primarului Mircia Gutău

1
16040

La Râmnicu Vâlcea se constituie zilele acestea, în jurul inginerului Bogdan Țigaret, un grup de inițiativă care își propune să strângă numărul necesar de semnături pentru a cere Instituției Prefectului de Vâlcea organizarea unui referendum privind demiterea primarului Mircia Gutău.


“Așa cum v-am anunțat încă din luna ianuarie, am decis împreună cu mai mulți locuitori din Râmnicu Vâlcea să constituim un grup de inițiativă și să demarăm acțiunea de strângere de semnături pentru organizarea unui referendum local care să aibă ca obiect demiterea primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul Mircia Gutău. Am așteptat până în ultimul moment măcar o schimbare de atitudine a edilului-șef în favoarea cetățenilor al căror angajat este, dar acest lucru nu s-a întâmplat nici măcar în ultima ședință a Consiliului Local, în care se promisese că se va reveni parțial asupra măririi scandaloase a taxelor și impozitelor locale. Măsura adoptată zilele trecute a fost doar încă un gest politicianist disperat de a domoli spiritele, de a-i adormi pe râmniceni. Motivele sunt deja mult mai multe și întemeiate, în opinia noastră și a foarte multor persoane care ne-au încurajat să pornim acest demers legal și legitim. Amintesc dintre ele doar dezastrul creat în traficul din Râmnicu Vâlcea și faptul că domnul primar refuză să solicite despăgubiri societății care a realizat faimosul, o spun cu ironie, desigur, studiu de trafic achitat cu bani publici de la bugetul local. De asemenea, printre motive se mai află și intenția de distrugere a învățământului tehnic. Și, așa cum am mai spus, mai sunt, din păcate, multe altele, pe care le vom evidenția în petiția pentru care vom solicita râmnicenilor semnături de susținere. Suntem conștienți că nu este deloc un demers ușor, dar trebuie să dăm un semnal puternic conducătorilor comunității că ei sunt în acele funcții pentru a servi interesele cetățenilor și nu pe cele oculte ale unor grupuri de interese”, ne-a declarat Bogdan Țigaret, reprezentant al societății civile care are deja la activ numeroase acțiuni ce au atras atenția autorităților despre probleme importante cu care se confruntă comunitatea locală.

Legea 215/2001 actualizată, Articolul 70

(1) Mandatul primarului încetează ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia, organizat în condițiile legii, conform procedurii prevăzute la art. 55 alin. (3)-(7).

(2) Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei, orașului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivității locale sau a neexercitării atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.

(3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele și prenumele, data și locul nașterii, seria și numărul buletinului sau ale cărții de identitate și semnătura olografă ale cetățenilor care au solicitat organizarea referendumului.

(4) Organizarea referendumului trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puțin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie să fie realizat în fiecare dintre localitățile componente ale comunei, orașului sau municipiului.

Legea 215/2001 actualizată, Articolul 55

(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condițiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puțin 25% din numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși pe listele electorale ale unității administrativ-teritoriale.

(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevăzut la alin. (3) se suportă din bugetul local.

(5) Referendumul local este organizat, în condițiile legii, de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local și al consiliului județean și un judecător de la judecătoria în a cărei jurisdicție se află unitatea administrativ-teritorială în cauză. Secretarul comisiei este asigurat de instituția prefectului.

(6) Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puțin jumătate plus unu din numărul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunțat în acest sens cel puțin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate.

(7) Abrogat de pct. 3 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015.

1 COMENTARIU

  1. Motivele mi se pat puerile.Am curajul sã spun ca nu vor strânge nici mãcar 5 % din numãrul de semnãturi necesare.Ideea este pasionalã şi fãrã argumente.

LĂSAȚI UN MESAJ