Romprest cere, Gutău execută. Consiliul Local, chemat să majoreze din nou tarifele de salubritate pentru râmniceni

0
1546

Pentru persoane fizice, prețul crește de la 6,47 lei la 6,91 lei/tonă/lună, iar pentru cele juridice de la 334,98 lei la 374,73 lei/tonă!?!


Primarul Mircia Gutău a convocat Consiliul Local Râmnicu Vâlcea în ședință ordinară programată marţi, 30 ianuarie. Principalul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi supusă atenției aleșilor râmnicenilor vizează aprobarea majorării tarifelor pentru “prestarea activităţilor a căror gestiune a fost delegată către asocierea SC Romprest Energy SRL şi SC Compania Romprest Service SA, după cum urmează: tarif pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separat, pentru persoane fizice – 6,91 lei/persoană/lună (inclusiv TVA); tarif pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori – 374,76 lei/tonă (inclusiv TVA); tarif pentru colectarea şi transportul deşeurilor din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară sau exterioară a acestora – 140,09 lei/tonă (inclusiv TVA)”. În prezent tariful perceput pentru persoane fizice este de 6,47 lei/persoană/lună (inclusiv TVA), pentru cele juridice de 334,98 lei/tonă (inclusiv TVA), iar pentru deşeurile provenite din locuinţe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora de 139,09 lei/mc (inclusiv TVA).

Conform documentației anexate proiectului de hotărâre, operatorul a motivat solicitarea de majorare a tarifelor prin “modificarea unor elemente de cost din fișa de fundamentare a tarifului, care au determinat modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5% pe o perioadă de 3 luni consecutiv, determinată de majorarea salariului minim pe economie, de modificarea modului de calcul a taxelor salariale, conform OUG nr.79/2017, precum și de modificarea tarifului de tratare la 110,66 lei/tonă” (adersa nr. 10.983/28 decembrie 2018, înregistrată de Romprest la primărie). La precedenta majorare (substanțială, în momentul respectiv), atât reprezentanții Romprest, cât și reprezentanții administației locale s-au făcut efectiv de râs, prezentând o fișă de fundamentare cu erori inacceptabile luate în calcul. Între timp, credibilitatea celor două părți nu a crescut în ochii contribuabililor, ci dimpotrivă. Pe ordinea de zi mai sunt cuprinse proiecte de hotărâri care vizează aprobarea documenațiilor pentru reabilitarea a zece blocuri, stabilirea chiriilor nominale pentru apartamentele din blocurile construite prin ANL, organizarea licitației pentru închirierea spațiilor comerciale în perioada Mărțișorului, expimarea acordului pentru Consiliul Județean Vâlcea să monteze nouă panouri publicitare pe stâlpii de iluminat public din municipiu ș.a.

LĂSAȚI UN MESAJ