O nouă perioadă de recrutare pentru învăţământul militar în Anul Centenarului

0
3078

Centrul Militar Judeţean Vâlcea aduce la cunoştinţa tinerilor vâlceni faptul că a început perioada de recrutare a tinerilor care doresc să urmeze cursurile învăţământului militar. Prin planul de şcolarizare sunt scoase la concurs locuri în instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar, după cum urmează: • Categoria Elevi Colegii Naţionale Militare = 480; • Categoria Ofiţeri-filiera directă = 843; • Categoria Maiştri militari = 626; • Categoria Subofiţeri-filiera directă = 360.


Pentru absolvenţii învăţământului liceal şi postliceal cu profil corespunzător specialităţilor militare, sunt scoase la concurs un număr de 618 de locuri la cursul de formare a subofiţerilor sanitari,   muzici militare,  construcţii,  auto şi mecanic conductor TAB, geniu , administraţie, apărare CBRN, infanterie, cercetare, artilerie şi rachete, poliţie militară, comunicaţii şi  forţe speciale. Absolvenţii învăţământului universitar finalizat cu obţinerea diplomei de licenţă pot opta pentru parcurgerea cursurilor de formare a ofiţerilor pe filiera indirectă, pentru specialităţile medicină generală 20 de locuri, psihologie 12 locuri, construcţii 5 locuri, justiţie militară 5 locuri, management financiar-contabil 9 locuri, educaţie fizică militară  9 locuri şi muzici militare 5 locuri.

Învăţământul militar este gratuit! Nu rataţi această şansă!

Candidaţii recrutaţi de către Centrul Militar Judeţean Vâlcea vor fi selecţionaţi prin parcurgerea probelor de selecţie în cadrul Centrului Zonal de Selecţie şi Orientare Alba Iulia, iar cei declaraţi ADMIS vor susţine examen de admitere în cadrul instituţiilor de învăţământ pentru care au optat. TERMENELE LIMITĂ până la care cei interesaţi pot solicita informaţii şi depune dosarele la sediul Biroului Informare-Recrutare din cadrul Centrului  Militar Judeţean Vâlcea sunt: • Categoria Elevi – Colegii Naţionale Militare – 03.04.2018; • Categoria Ofiţeri-filiera directă – 03.04.2018; • Categoria Maiştri militari şi Subofiţeri – filiera directă -02.05.2018. Parcurgerea programelor de studii militare universitare sau postliceale se finalizează cu obţinerea diplomei de licenţă sau a diplomei de absolvire a şcoli de maiştri militari şi obţinerea primului grad militar, urmate de angajarea într-una din unităţile militare din Armata română.

Pentru obţinerea tuturor informaţiilor legate de activităţile specifice de recrutare şi pentru punerea la dispoziţie a documentelor pentru constituirea dosarelor de candidat,  cei interesaţi pot contacta Biroul Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Vâlcea, la sediul din municipiul Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 29, clădirea Căminului Militar de garnizoană, parter cam. nr. 17, telefon 0250-739601, int. 189, 312,  0350-424564 sau la sediul Centrului Militar Judeţean Vâlcea din mun. Rm. Vâlcea, str. Maior V.Popescu, nr. 8,  telefon 0250-733985.

LĂSAȚI UN MESAJ