Proiect în dezbatere: Guvernul înfiinţează opt Organizaţii de Management al Destinaţiei (OMD), necesare pentru dezvoltarea turismului cu bani din PNRR

0
3838

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului a transmis vineri, 8 aprilie, printr-un comunicat de presă, că pus în consultare publică proiectul de act normativ pentru modificarea şi completarea OUG 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, care are ca obiectiv crearea unui sistem de guvernanţă multi-nivel atât pe verticală, cât şi pe orizontală, prin intermediul reglementării corecte a Organizaţiilor de Management al Destinaţiei (OMD). În opinia Organizaţiei Mondiale a Turismului “managementul coordonat al tuturor elementelor care creează o destinaţie turistică (atracţii, acces, marketing, resurse umane, imagine şi preţuri) reprezintă Organizaţia de Management al Destinaţiei”. Guvernul va înfiinţa opt Organizaţii de Management al Destinaţiei corespunzătoare regiunilor de dezvoltare în care a fost împărțită România în momentul aderării la UE.

“Definirea turismului ca un domeniu strategic al economiei naţionale reprezintă o prioritate pentru mandatul meu, iar pentru ca această prioritate să fie înfăptuită, este necesară modificarea cadrului legal actual, respectiv a OUG 58/1998. Primul pas a fost făcut, propunerea de ordonanţă de urgenţă se află în consultare publică, şi va corecta, totodată, prevederile în vigoare, astfel încât Organizaţiile de Management al Destinaţiei să devină operaţionale. Este un deziderat naţional, recomandat şi de OCDE, inclus ca reformă şi în PNRR”, a declarat Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului şi turismului.

Potrivit comunicatului MAT, în concordanţă cu jalonul 327 din cadrul Componentei 11 Turism şi Cultură, intrarea în vigoare a cadrului legislativ printr-un act normativ, care include o descriere clară a mecanismului de finanţare pentru sprijinirea dezvoltării reţelei de OMD-uri şi un model clar de guvernanţă strategică, respectiv modul de funcţionare a acestuia pe verticală şi modalitatea de constituire a structurilor de guvernanţă pe orizontală are termen limită finalul trimestrului 3 din 2022.
“Acest jalon face parte din reforma privind operaţionalizarea OMD-urilor pentru care M.A.T. deja a îndeplinit obligaţia asumată prin PNRR de a identifica destinaţiile optime în baza următoarelor criterii: capacitatea lor de a atrage turişti naţionali şi internaţionali, potenţialul de dezvoltare a turismului, capacitatea de promovare a transformării socio-economice durabile/ecologice în zonele rurale şi defavorizate şi potenţialul de creare de noi locuri de muncă. (…)
Prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă este rezultatul a trei luni de consultări şi dezbateri în cadrul grupului de lucru constituit la nivelul ministerului antreprenoriatului şi turismului, din care au făcut parte reprezentanţi ai mediului asociativ din turism şi ai autorităţilor publice locale şi centrale, cărora le mulţumesc pentru soluţiile identificate şi pentru implicarea activă în creionarea unui cadru normativ funcţional”, a completat înaltul demnitar.

Potrivit Notei de fundamentare a proiectului de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998, dezvoltarea turismului indiferent de forma sa implică politici coordonate nu numai ale autorităţilor, dar şi implicarea altor domenii cu impact asupra dezvoltării turismului în general.
“Lipsa coordonării public/privat, laic/religios, cultură/turism sau mediu/turism influenţează negativ dezvoltarea destinaţiilor în condiţiile existenţei unor resurse limitate, financiare şi umane. Comunităţile trebuie să conserve/restaureze patrimoniul, dar în acelaşi timp să creeze un parteneriat viabil între sectorul public şi privat, pentru organizarea şi conducerea destinaţiei”, se arată în documentul citat.

“Organizaţiile de Management al Destinaţiei (O.M.D.) reprezintă o nouă formă de gestionare a destinaţiilor turistice care permite dezvoltarea turismului, cu implicaţii directe în creşterea circulaţiei turistice, a volumului de încasări din turism atât la nivel local, cât şi la nivel naţional. Un OMD se va înfiinţa luând în considerare unităţile geografice (judeţe, localităţi) cu obiectivul de a promova turismul local sau regional. Legislaţia va include o descriere clară a mecanismului de finanţare pentru sprijinirea dezvoltării reţelei de OMD-uri regionale şi locale (organizaţii de management al destinaţiei) şi un model solid de guvernanţă”, se mai arată în Nota de fundamentare.

Guvernul va înfiinţa 8 Organizaţii de Management al Destinaţiei (în concordanţă cu jalonul 328), incluzând toate entităţile relevante care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele turismului şi culturii într-o anumită zonă.
Acestea vor fi conduse de Comitetul executiv al OMD-urilor.

Responsabilitatea pentru rezultatele organizaţiilor de management al destinaţiei este partajată între Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi Comitetul executiv al OMD-urilor.
Cele 8 OMD regionale sunt:
1. Banat – Crişana
2. Bucovina
3. Dobrogea
4. Maramureş
5. Muntenia
6. Moldova
7. Oltenia
8. Transilvania

La nivel naţional se înfiinţează Oficiul Naţional pentru Turism, ai cărui membrii sunt autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, organizaţiile de management al destinaţiei regionale, organizaţiile de management al destinaţiei judeţene, alte entităţi publice sau private relevante în turismul naţional, organism consultativ cu rol în realizarea şi coordonarea strategiei de marketing a destinaţiei România. Statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Oficiului Naţional pentru Turism se aprobă prin ordin al ministrului antreprenoriatului şi turismului.

LĂSAȚI UN MESAJ