Calitate și interactivitate la Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea. Un nou proiect european, de tip KA1, în cadrul programului Erasmus+

0
3892

Colegiul Energetic va derula în anul scolar următor (2019-2020) un nou proiect european de tip KA1 din cadrul programului Erasmus+, intitulat “CALITATE ȘI INTERACTIVITATE / Quality and Interactivity”, având drept scop creşterea atractivității și dimensiunii internaționale a şcolii, capabilă să ofere activități și programe de educație care sa răspundă nevoilor efective de formare a elevilor pentru reducerea abandonului scolar.


Proiectul constă în crearea unei echipe de profesori capabili să asigure formarea lor și a celorlalți colegi în vederea realizării unei educații de calitate îmbunătățită permanent, care să faciliteze o carieră școlară de succes pentru toți elevii, să contribuie la reducerea abandonului școlar și a fenomenului de bullying si ciberbullying, la formarea gândirii critice la elevi prin predarea științelor și a disciplinelor de specialitate utilizând tehnici moderne în mediul înconjurător și, ca impact direct, motivarea elevilor de a continua cursurile în ciclul superior al liceului prin îmbunătățirea comunicării și abilităților relaționale.

CALITATE ȘI INTERACTIVITATE / Quality and Interactivity

Tipul proiectului: KA1 – Learning Mobility of Individuals
KA101 – School education staff mobility
Durata: 1 an (sept 2019 – sept 2020)
Coordinator: Director adj. prof. Marilena Matei
Activități de formare și job-shadowing pentru 12 profesori de la Colegiul Energetic, Rm Vâlcea

SCOPUL PROIECTULUI
Creşterea atractivității și dimensiunii internaționale a şcolii , capabilă să ofere activități și programe de educație de calitate, care să răspundă nevoilor elevilor, pentru reducerea abandonului școlar și a fenomenului de bullying și cyberbullying.

OBIECTIVE
1.Dezvoltarea competențelor profesionale de integrare a noilor tehnologii și comunicare modernă (comunicare prin social media, utilizarea cartografierii Google, instrumente TIC, etc) și platforme de învățare, în procesul de predare-învățare pentru 6 profesori din domeniul STEM prin participarea la un curs de formare și la o activitate de job shadowing într-o școală parteneră, în primele 6 luni de derulare a proiectului.
2. Îmbunătățirea competentelor soft pentru 6 profesori care pot fi aliați eficienţi la descurajarea abandonului școlar timpuriu, diminuarea fenomenului de bullying și cyberbullying și la motivarea elevilor să participe în mod activ la desfăşurarea lecţiilor , prin participarea la un curs în cele 12 luni de derulare a proiectului.

Derularea activităților de formare și job-shadowing:
Octombrie 2019, se desfășoară fluxul 1: trei cadre didactice participă la cursul ”Outdoor Activities and Mapping in STEM”, Santarem, Portugal, organizat de MEIO CENTER.
Ianuarie 2020, se desfășoară fluxul 2: trei cadre didactice participă la activități de job-shadowing, la LICEO SCIENTIFICO E. TORRICELLI.
Februarie 2020, se desfășoară fluxul 3: trei cadre didactice participă la cursul “How to stop bullying and cyberbullying”, Bologna, Italy organizat de IFOM.
Mai 2020, se desfășoară fluxul 4: trei cadre didactice participa la cursul “Early school leaving” organizat de ITC International la Praga, Republica Cehă.

Cursuri și job-shadowing

Prin cursul Outdoor Activities and Mapping in STEM profesorii își vor dezvolta competențele de utilizare a unor tehnici și metode moderne de predare, centrate pe elev și pe formarea de competențe cheie, care vor ajuta la creșterea interesului elevilor pentru orele din ariile STEM (introducerea tehnologiilor de navigare Google mapping și Google Earth, MyTracks și Tour Builder în predarea orelor de Geografie, Istorie, Biologie, Matematica), crearea de photosphere si story sphere la orele STEM.

Activitatile de job-shadowing sustinute la Liceo Stientifico E.Toricelli vor consta în observarea orelor de istorie, biologie, geografie, fizica predate în sistem CLIL și studiul platformei: http//evo2018proposals.pbworks.com/w/page/120461463/TECHNO-CLIL%2018 sub indrumarea profesorilor de informatică din școală, o parte din membrii echipei de proiect fiind deja înscriși pe platforma de curs; cunoașterea programelor Apple School Management pentru orele de TIC, a platformei opensource ARDUINO de construire a roboților în scop didactic, programul Geo Gebra(predare matematica),utilizarea tabletelor Lab View pentru orele de specialitate, și programul G Suite pentru școli – o soluție integrată de comunicare Google (servicii de mail, calendar și chat), tehnici de pregatire examene Cambridge și competențe lingvistice pentru elevii de liceu, discuții cu conducerea școlii despre modalități de dezvoltare instituțională.

La cursul How to stop bullying and cyberbullying in schools and promote social and emotional learning, profesorii vor dobândi o mai bună înțelegere a diverselor forme de agresiune și de cunoaștere mai profundă a impactului, a factorilor de risc și a efectelor pe termen lung asupra victimelor și torturii, învăță cum să construiască un mediu pozitiv în clasă și să dezvolte învățarea socială și emoțională la elevi și cum să realizeze un plan de politică școlară privind abordarea și prevenirea agresiunii la școală.

La cursul Early School Leaving, profesorii vor asimila metode de predare bazate pe sarcini, educația de la egal la egal, gândirea creativă, metode de predare colaborative: Proiecte Cross-curriculare, Învățarea bazată pe proiecte, Predarea activă și cooperativă, Învățarea minții, emoțională și socială, Multiculturalismul și elevii din diferite medii socio-economice, tendințele moderne de evaluare.

LĂSAȚI UN MESAJ