Lansare proiect european „Start la antreprenoriat”

0
3749

Obiectivul general al proiectului înfiinţarea a 37 de întreprinderi cu profil non-agricol în zonele urbane din regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, grupul ţintă fiind format din 300 de persoane provenind din categoriile şomeri, persoane inactive (incusiv studenţi), angajaţi şi persoane care derulează o activitate independentă.


Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” anunţă conferinţa de lansare a proiectului ”Start la antreprenoriat” – proiect cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 “Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectiv specific 3.7 “Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, contract POCU/82/3/7/105478 desfăşurat pe o perioadă de 36 de luni, în parteneriat cu Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor – ADRA România, Asociaţia DOMINOU şi Asociaţia Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM. Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc în data marți, 13 februarie 2018, începând cu ora 11.00, la Centrul Multifuncţional Craiova din strada Târgului nr. 26. Menţionăm că la eveniment va participa şi dl Sorin Manda, Administratorul Public al Municipiului Craiova, în calitate de Preşedinte al ADI „Zona Metropolitană Craiova”.Obiectivul general al proiectului “Start la antreprenoriat” este creşterea ocupării în rândul a 74 de persoane prin înfiinţarea a 37 de întreprinderi cu profil non-agricol în zonele urbane din regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, respectiv judeţele: Olt, Dolj, Mehedinţi, Vâlcea şi Gorj. Grupul ţintă va fi format din 300 de persoane provenind din categoriile beneficiarilor eligibili: şomeri, persoane inactive (incusiv studenţi), angajaţi şi persoane care derulează o activitate independentă. Distribuţia per judeţ a grupului ţintă va fi următoarea: jud. Vâlcea – 20 persoane; jud. Olt – 20 persoane; jud. Dolj – 220 persoane; jud. Gorj – 20 persoane, jud. Mehedinţi – 20 persoane. Pentru informaţii suplimentare şi înscriere în grupul ţintă, puteţi contacta echipa A.D.I. Zona Metropolitană Craiova: Tel/Fax: 0251.412.508; E-mail : zona.metropolitana.craiova@gmail.com.

LĂSAȚI UN MESAJ